ทัวร์น่าน แอ่วน่าน ม่วนใจ๋ สุขใจ๋ขนาด 4 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VAN_Thai06_STJJ

เดินทาง : สิงหาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 21 - 24 สิงหาคม 63 5,900.- 
 28 - 31 สิงหาคม 63     6,300.-     
  04 – 07 กันยายน 63 
 11 - 14 กันยายน 63 
 18 - 21 กันยายน 63 
 25 - 28 กันยายน 63 
 02 – 05 ตุลาคม 63          6,500.-        
 09 - 12 ตุลาคม 63  
16 - 19 ตุลาคม 63 
 23 - 26 ตุลาคม 63  
  30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 
  06 – 09 พฤศจิกายน 63  
 13 - 16 พฤศจิกายน 63  
20 – 23 พฤศจิกายน 63 
27 - 30 พฤศจิกายน 63 
04 – 07 ธันวาคม 63  7,500.-
11 – 14 ธันวาคม 63    6,900.-  
18 - 21 ธันวาคม 63  
25 - 28 ธันวาคม 63   7.900.- 
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64     8.900.-   
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  
01 – 04 มกราคม 64  
08 - 11 มกราคม 64            6,500.-           
15 – 18 มกราคม 64  
22 - 25 มกราคม 64
29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64
05 – 08 กุมภาพันธ์ 64 
12 - 15 กุมภาพันธ์ 64 
19 - 22 กุมภาพันธ์ 64 
26 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 6,900.- 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน


วันที่ 2 :
ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย


วันที่ 3 :
อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน


วันที่ 4 :
พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - ซื้อของฝาก กรุงเทพฯ Powered by MakeWebEasy.com