ทัวร์นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 3 วัน 1 คืน

VAN_GAL01_GALJJ

เดินทาง : สิงหาคม -ธันวาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
14-16 สิงหาคม 63   2,888.-     
21-23 สิงหาคม 63 
28-30 สิงหาคม 63 
04-06 กันยายน 63 
11-13 กันยายน 63 
18-20 กันยายน 63 
25-27 กันยายน 63
02-04 ตุลาคม 63 
09-11 ตุลาคม 63 
11-13 ตุลาคม 63 
16-18 ตุลาคม 63 
23-25 ตุลาคม 63 
30 ต.ค.-01 พ.ย. 63 
 06-08 พฤศจิกายน 63 
13-15 พฤศจิกายน 63 
 20-22 พฤศจิกายน 63  
27-29 พฤศจิกายน 63 
04-06 ธันวาคม 63 
11-13 ธันวาคม 63 
18-20 ธันวาคม 63
 25-27 ธันวาคม 63 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช


วันที่ 2 :
นครศรีธรรมราช – วัดเจดียไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


วันที่ 3 :
วัดพระบรมธาตุไชยา – ช้อปปิ้งผ้าทอพุมเรียง – แวะซื้อของฝาก – ศาลพ่อตาหินช้าง - กรุงเทพฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com