ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน VJ_TKT07_TKTJJ

เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
24-26 สิงหาคม 2563  5,999.-   
25-27 สิงหาคม 2563 
26-28 สิงหาคม 2563 
28-30 สิงหาคม 2563 7,499.- 
01-03 กันยายน 2563  5,999.-  
02-04 กันยายน 2563 
04-06 กันยายน 2563 7,499.- 
07-09 กันยายน 2563   5,999.-   
08-10 กันยายน 2563 
09-11 กันยายน 2563 
11-13 กันยายน 2563 7,499.- 
14-16 กันยายน 2563   5,999.-   
15-17 กันยายน 2563 
16-18 กันยายน 2563 
18-20 กันยายน 2563 7,499.- 
21-23 กันยายน 2563   5,999.-   
22-24 กันยายน 2563 
23-25 กันยายน 2563 
25-27 กันยายน 2563 7,499.- 
28-30 กันยายน 2563 5,999.- 
02-04 ตุลาคม 2563 7,499.- 
05-07 ตุลาคม 2563   5,999.-  
06-08 ตุลาคม 2563 
09-11 ตุลาคม 2563    7,499.-     
12-14 ตุลาคม 2563 
13-15 ตุลาคม 2563 
16-18 ตุลาคม 2563 
19-21 ตุลาคม 2563 
20-22 ตุลาคม 2563 5,999.- 
23-25 ตุลาคม 2563 7,499.- 
26-28 ตุลาคม 2563   5,999.-  
27-29 ตุลาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุหริภุญชัย – วัดหนองเงือก – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดศรีสุพรรณ – ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน


วันที่ 2 :
ร่มบ่อสร้าง – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร้านเครื่องหนัง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก


วันที่ 3 :
วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Powered by MakeWebEasy.com