ทัวร์นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน กราบขอพรตาไข่ เด็กวัดเจดีย์ นมัสการพระธาตุทองคำ

SKU : บิน VJ_TKT06_TKTJJ

เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
10-12 สิงหาคม 2563 5,999.- 
11-13 สิงหาคม 2563  7,499.-  
14-16 สิงหาคม 2563 
17-19 สิงหาคม 2563    5,999.-   
18-20 สิงหาคม 2563 
19-21 สิงหาคม 2563 
21-23 สิงหาคม 2563 7,499.- 
24-26 สิงหาคม 2563   5,999.-   
25-27 สิงหาคม 2563 
26-28 สิงหาคม 2563 
28-30 สิงหาคม 2563 7,499.- 
01-03 กันยายน 2563   5,999.-  
02-04 กันยายน 2563 
04-06 กันยายน 2563 7,499.- 
07-09 กันยายน 2563   5,999.-  
08-10 กันยายน 2563 
09-11 กันยายน 2563 
11-13 กันยายน 2563 7,499.- 
14-16 กันยายน 2563    5,999.-   
15-17 กันยายน 2563 
16-18 กันยายน 2563 
18-20 กันยายน 2563 7,499.- 
21-23 กันยายน 2563   5,999.-   
22-24 กันยายน 2563 
23-25 กันยายน 2563 
25-27 กันยายน 2563 7,499.- 
28-30 กันยายน 25635,999.-
02-04 ตุลาคม 2563 7,499.- 
05-07 ตุลาคม 2563   5,999.-  
06-08 ตุลาคม 2563 
09-11 ตุลาคม 2563 7,499.-  
12-14 ตุลาคม 2563 
13-15 ตุลาคม 2563
16-18 ตุลาคม 2563
19-21 ตุลาคม 2563 5,999.-
20-22 ตุลาคม 2563
23-25 ตุลาคม 25637,499.-
26-28 ตุลาคม 25635,999.-
27-29 ตุลาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ (ตาไข่) – โรงแรมที่พัก        


วันที่ 2 :
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเขาขุนพนม – หมู่บ้านคีรีวง


วันที่ 3 :
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ  

 

Powered by MakeWebEasy.com