ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TKT04_TKTJJ

เดินทาง : กรกฏาคม - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
27-29 กรกฎาคม 2563 6,999.- 
28-30 กรกฎาคม 2563 5,999.- 
31 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 6,999.- 
03-05 สิงหาคม 2563   5,999.-   
04-06 สิงหาคม 2563 
05-07 สิงหาคม 2563 
07-09 สิงหาคม 2563 6,999.- 
10-12 สิงหาคม 2563 5,999.- 
11-13 สิงหาคม 2563  6,999.-  
14-16 สิงหาคม 2563 
17-19 สิงหาคม 2563   5,999.-   
18-20 สิงหาคม 2563 
19-21 สิงหาคม 2563 
21-23 สิงหาคม 2563 6,999.- 
24-26 สิงหาคม 2563  5,999.-   
25-27 สิงหาคม 2563 
26-28 สิงหาคม 2563 
28-30 สิงหาคม 2563 6,999.- 
01-03 กันยายน 2563 5,999.-  
02-04 กันยายน 2563 
04-06 กันยายน 2563 6,999.- 
07-09 กันยายน 2563   5,999.-   
08-10 กันยายน 2563 
09-11 กันยายน 2563 
11-13 กันยายน 2563 6,999.- 
14-16 กันยายน 2563   5,999.-   
15-17 กันยายน 2563 
16-18 กันยายน 2563 
19-21 กันยายน 2563 6,999.- 
21-23 กันยายน 2563   5,999.-   
22-24 กันยายน 2563 
23-25 กันยายน 2563 
25-27 กันยายน 25636,999.-
28-30 กันยายน 25635,999.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี – จุดชมวิวเนินนางพญา – โรงแรมที่พัก


วันที่ 2 :
พักผ่อนตามอัธยาศัย – วัดคาทอลิคจันทบุรี – ชุมชนริมน้ำจันทบูร -โรงแรมที่พัก


วันที่ 3 :
พักผ่อนตามอัธยาศัย – วัดปากน้ำแขมหนู – ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com