ทัวร์นี่น่านนะ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 1 คืน

SKU : ITH444_ITCJJ

เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
07-09 สิงหาคม 63     2,999.-    
21-23 สิงหาคม 63 
04-06 กันยายน 63 
18-20 กันยายน 63 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ


วันที่ 2 :
อำเภอปัว - ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 –
ถนนลอยฟ้า1256 – วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - พักปัว   


วันที่ 3 :
ปัว - วัดพระธาตุแช่แห้ง – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ  

 

Powered by MakeWebEasy.com