ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TKT01_TKTJJ

เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
  24 - 26 ก.ค. 2563 4,999 
27 - 29 ก.ค. 25634,999 
28 - 30 ก.ค. 25634,999 
31 ก.ค. - 02 ส.ค. 25634,999
 03 - 05 ส.ค. 2563 4,999
04 - 06 ส.ค. 2563 4,999
05 - 07 ส.ค. 2563 4,999 
07 - 09 ส.ค. 25634,999 
10 - 12 ส.ค. 2563 4,999 
11 - 13 ส.ค. 25634,999
14 - 16 ส.ค. 2563 4,999
17 -19 ส.ค. 2563  4,999
18 - 20 ส.ค. 2563  4,999
19 - 21 ส.ค. 2563  4,999
21 - 23 ส.ค. 2563  4,999
24 - 26 ส.ค. 2563  4,999
25 - 27 ส.ค. 2563  4,999
26 - 28 ส.ค. 2563  4,999
28 - 30 ส.ค. 2563   4,999
01 - 03 ก.ย. 2563  4,999
02 - 04 ก.ย. 2563  4,999
04 - 06 ก.ย. 2563 4,999
07 - 09 ก.ย. 2563 4,999
08 - 10 ก.ย. 2563  4,999
09 - 11 ก.ย. 2563  4,999
11 - 13 ก.ย. 2563  4,999
14 - 16 ก.ย. 2563  4,999
15 - 17 ก.ย. 2563  4,999
 16 - 18 ก.ย. 2563 4,999
 18 - 19 ก.ย. 2563 4,999
 21 - 23 ก.ย. 2563 4,999
 22 - 24 ก.ย. 2563 4,999
23 - 25 ก.ย. 25634,999
25 - 27 ก.ย. 25634,999
28 - 30 ก.ย. 25634,999


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – โรงแรมที่พัก


วันที่ 2 :
หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร่มบ่อสร้าง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก


วันที่ 3 :
วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Powered by MakeWebEasy.com