ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

SKU : บิน VZ_PVN47_PBKJJ

เดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
01-04 พ.ค. 63 15,900.- 
03-06 พ.ค. 63 13,900.- 
04-07 พ.ค. 63 12,999.-  
10-13 พ.ค. 63 
15-18 พ.ค. 63      11,999.-       
22-25 พ.ค. 63 
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63 
05-08 มิ.ย. 63 
12-15 มิ.ย. 63 
19-22 มิ.ย. 63 
26-29 มิ.ย. 63 
03-06 ก.ค. 63 13,900.- 
10-13 ก.ค. 63 11,999.-  
17-20 ก.ค. 63 
24-27 ก.ค. 63 12,999.- 
25-28 ก.ค. 63 13,900.- 
26-29 ก.ค. 63   12,999.-   
27-30 ก.ค. 63 
28-31 ก.ค. 63 
02-05 ส.ค. 63 9,999.- 
09-12 ส.ค. 63      11,999.-      
21-24 ส.ค. 63 
28-31 ส.ค. 63 
11-14 ก.ย. 63 
18-21 ก.ย. 63 
25-28 ก.ย. 63 
02-05 ต.ค. 63 13,900.- 
07-10 ต.ค. 63 11,999.- 
10-13 ต.ค. 63 13,900.- 
11-14 ต.ค. 63  12,999.-   
12-15 ต.ค. 63 
13-16 ต.ค. 63
14-17 ต.ค. 63 
17-20 ต.ค. 63
20-23 ต.ค. 63
21-24 ต.ค. 6313,900.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่


วันที่ 2 :
มุยเน่-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน


วันที่ 3 :
ดาลัท-สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยง-วัดลิงเฟือก-โบสถ์ไก่


วันที่ 4 :
ดาลัท-สวนดอกไม้-ฟาร์มชะมด-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

Powered by MakeWebEasy.com