ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลทส์โก สิงโตพาเที่ยว] 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน SQ_ZSIN05_ZEJJ

เดินทาง : กรกฏาคม 63 - มกราคม 64

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
03 – 05 กรกฎาคม 2563 13,999.- 
04 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา) 
14,999.- 
10 – 12 กรกฎาคม 2563 13,999.- 
11 – 13 กรกฎาคม 2563 12,999.- 
17 – 19 กรกฎาคม 2563 13,999.- 
18 – 20 กรกฎาคม 2563 12,999.- 
24 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999.- 
25 – 27 กรกฎาคม 2563 12,999.- 
26 – 28 กรกฎาคม 2563
(วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10) 
13,999.-  
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2563 
01 – 03 สิงหาคม 2563 12,999.- 
07 – 09 สิงหาคม 256313,999.- 
08 – 10 สิงหาคม 2563 12,999.- 
14 – 16 สิงหาคม 2563 13,999.- 
15 – 17 สิงหาคม 2563 12,999.- 
21 – 23 สิงหาคม 2563 13,999.- 
22 – 24 สิงหาคม 2563 12,999.- 
28 – 30 สิงหาคม 2563 13,999.- 
29 – 31 สิงหาคม 2563 12,999.- 
04 – 06 กันยายน 2563 13,999.- 
05 – 07 กันยายน 2563 12,999.- 
11 – 13 กันยายน 2563 13,999.- 
12 – 14 กันยายน 2563 12,999.- 
25 – 27 กันยายน 2563 13,999.- 
26 – 28 กันยายน 2563 12,999.- 
03 – 05 ตุลาคม 2563  13,999.-   
08 – 10 ตุลาคม 2563 
09 – 11 ตุลาคม 2563 
10 – 12 ตุลาคม 2563
(วันสวรรคต ร.9) 
14,999.- 
15 – 17 ตุลาคม 2563 13,999.-   
16 – 18 ตุลาคม 2563 
17 – 19 ตุลาคม 2563 
22 – 24 ตุลาคม 2563
(วันปิยมหาราช)
14,999.-
23 – 25 ตุลาคม 2563
(วันปิยมหาราช)
15,999.-
24 – 26 ตุลาคม 256313,999.-
29 – 31 ตุลาคม 2563
30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563
31 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2563
06 – 08 พฤศจิกายน 256312,999.-
07 – 09 พฤศจิกายน 2563
13 – 15 พฤศจิกายน 2563
14 – 16 พฤศจิกายน 2563
20 – 22 พฤศจิกายน 2563
21 – 23 พฤศจิกายน 2563
27 – 29 พฤศจิกายน 2563
28 – 30 พฤศจิกายน 2563
03 – 05 ธันวาคม 2563 13,999.-
04 – 06 ธันวาคม 2563
(วันพ่อแห่งชาติ)
05 – 07 ธันวาคม 2563
(วันพ่อแห่งชาติ)
14,999.-
10 – 12 ธันวาคม 2563
(วันรัฐธรรมนูญ)
11 – 13 ธันวาคม 256313,999.-
12 – 14 ธันวาคม 2563
17 – 19 ธันวาคม 2563
18 – 20 ธันวาคม 2563
19 – 21 ธันวาคม 2563
25 – 27 ธันวาคม 256314,999.-
26 – 28 ธันวาคม 256313,999.-
27 – 31 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2564
(วันปีใหม่)
16,999.-
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2564
(วันปีใหม่)
01 – 03 มกราคม 2564
(วันปีใหม่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - มารีน่าเบย์แซน - โชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water


วันที่ 2 :
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซีอควาเรียม ตามอัธยาศัย


วันที่ 3 :
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ฮาหรับสตรีท - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี - สนามบินสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com