ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน CI_ZTPE37_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
15 – 18 เมษายน 2563 17,999.- 
18 – 21 เมษายน 2563 15,999.-   
22 – 25 เมษายน 2563 
25 – 28 เมษายน 2563 
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 16,999.- 
02 – 05 พฤษภาคม 2563 17,999.-  
06 – 09 พฤษภาคม 2563 
13 – 16 พฤษภาคม 2563 15,999.-  
16 – 19 พฤษภาคม 2563 
20 – 23 พฤษภาคม 2563 14,999.- 
23 – 26 พฤษภาคม 2563 15,999.- 
27 – 30 พฤษภาคม 2563  14,999.-
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 15,999.- 
03 – 06 มิถุนายน 2563 17,999.- 
06 – 09 มิถุนายน 2563 15,999.- 
10 – 13 มิถุนายน 2563 14,999.- 
13 – 16 มิถุนายน 2563  15,999.-
17 – 20 มิถุนายน 2563 14,999.- 
04 – 07 กรกฎาคม 2563 17,999.- 
08 – 11 กรกฎาคม 2563 14,999.-  
11 – 14 กรกฎาคม 2563 
15 – 18 กรกฎาคม 2563 15,999.-   
18 – 21 กรกฎาคม 2563 
22 – 25 กรกฎาคม 2563 
25 – 28 กรกฎาคม 2563 17,999.- 
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 15,999.-  
01 – 04 สิงหาคม 2563 
05 – 08 สิงหาคม 2563 14,999.- 
08 – 11 สิงหาคม 2563 15,999.- 
12 – 15 สิงหาคม 2563 17,999.- 
15 – 18 สิงหาคม 2563 15,999.- 
19 – 22 สิงหาคม 2563 14,999.- 
22 – 25 สิงหาคม 256315,999.-
26 – 29 สิงหาคม 2563
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2563
02 – 05 กันยายน 256314,999.-
05 – 08 กันยายน 256315,999.-
09 – 12 กันยายน 2563
12 – 15 กันยายน 256314,999.-
16 – 19 กันยายน 256315,999.-
19 – 22 กันยายน 2563
23 – 26 กันยายน 256314,999.-
26 – 29 กันยายน 256315,999.-
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2563
03 – 06 ตุลาคม 2563
07 – 10 ตุลาคม 2563
10 – 13 ตุลาคม 256317,999.-
14 – 17 ตุลาคม 256315,999.-
17 – 20 ตุลาคม 2563
21 – 24 ตุลาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง


วันที่ 2 :
มู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


วันที่ 3 :
วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


วันที่ 4 :
หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –  วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


Powered by MakeWebEasy.com