ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน XJ_XJ207_TTNJJ

เดินทาง : กรกฏาคม-กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
11-15 กรกฎาคม 2563         23,888.-         
12-16 กรกฎาคม 2563 
13-17 กรกฎาคม 2563 
14-18 กรกฎาคม 2563 
15-19 กรกฎาคม 2563 
16-20 กรกฎาคม 2563 
17-21 กรกฎาคม 2563 
18-22 กรกฎาคม 2563 
19-23 กรกฎาคม 2563 
12-16 สิงหาคม 2563                  23,888.-                    
13-17 สิงหาคม 2563 
14-18 สิงหาคม 2563 
15-19 สิงหาคม 2563 
16-20 สิงหาคม 2563 
17-21 สิงหาคม 2563 
18-22 สิงหาคม 2563 
19-23 สิงหาคม 2563 
20-24 สิงหาคม 2563 
21-25 สิงหาคม 2563 
22-26 สิงหาคม 2563 
23-27 สิงหาคม 2563 
24-28 สิงหาคม 2563 
25-29 สิงหาคม 2563 
26-30 สิงหาคม 2563 
27-31 สิงหาคม 2563 
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2563 
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2563 
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2563 
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2563 
01-05 กันยายน 2563 23,888.-   
02-06 กันยายน 2563 
03-07 กันยายน 2563 
04-08 กันยายน 2563
05-09 กันยายน 2563
06-10 กันยายน 2563
07-11 กันยายน 2563
08-12 กันยายน 2563
09-13 กันยายน 2563
10-14 กันยายน 2563
11-15 กันยายน 2563
12-16 กันยายน 2563
13-17 กันยายน 2563
14-18 กันยายน 2563
15-19 กันยายน 2563
16-20 กันยายน 2563
17-21 กันยายน 2563
18-22 กันยายน 2563
19-23 กันยายน 2563
20-24 กันยายน 2563
21-25 กันยายน 2563
22-26 กันยายน 2563
23-27 กันยายน 2563
24-28 กันยายน 2563
25-29 กันยายน 2563
26-30 กันยายน 2563
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2563
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2563
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2563
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 :
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) -  ออนเซ็น


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย


วันที่ 5 :
สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com