ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_XJ208_TTNJJ

เดินทาง : มิถุนายน - กรกฏาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
17-21 มิถุนายน 2563                   23,888.-                     
18-22 มิถุนายน 2563 
19-23 มิถุนายน 2563 
20-24 มิถุนายน 2563 
21-25 มิถุนายน 2563 
22-26 มิถุนายน 2563 
23-27 มิถุนายน 2563 
24-28 มิถุนายน 2563 
25-29 มิถุนายน 2563 
26-30 มิถุนายน 2563 
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563 
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2563 
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2563 
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2563 
01-05 กรกฎาคม 2563 
05-09 กรกฎาคม 2563 
06-10 กรกฎาคม 2563 
07-11 กรกฎาคม 2563 
08-12 กรกฎาคม 2563 
09-13 กรกฎาคม 2563 
10-14 กรกฎาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 :
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) -  ออนเซ็น


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย


วันที่ 5 :
สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com