ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน XJ_XJ205_TTNJJ

เดินทาง : มิถุนายน-กรกฏาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
17-21 มิถุนายน 2563                  23,888.-                     
18-22 มิถุนายน 2563 
19-23 มิถุนายน 2563 
20-24 มิถุนายน 2563 
21-25 มิถุนายน 2563 
22-26 มิถุนายน 2563 
23-27 มิถุนายน 2563 
24-28 มิถุนายน 2563 
25-29 มิถุนายน 2563 
26-30 มิถุนายน 2563 
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563 
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2563 
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2563 
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2563 
01-05 กรกฎาคม 2563 
05-09 กรกฎาคม 2563 
06-10 กรกฎาคม 2563 
07-11 กรกฎาคม 2563 
08-12 กรกฎาคม 2563 
09-13 กรกฎาคม 2563 
10-14 กรกฎาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 2 :
นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก -  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ 


วันที่ 5 :
สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com