ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_XJ204_TTNJJ

เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
11-15 กรกฎาคม 2563         23,888.-         
12-16 กรกฎาคม 2563 
13-17 กรกฎาคม 2563 
14-18 กรกฎาคม 2563 
15-19 กรกฎาคม 2563 
16-20 กรกฎาคม 2563 
17-21 กรกฎาคม 2563 
18-22 กรกฎาคม 2563 
19-23 กรกฎาคม 2563 
12-16 สิงหาคม 2563                     23,888.-                    
13-17 สิงหาคม 2563 
14-18 สิงหาคม 2563 
15-19 สิงหาคม 2563 
16-20 สิงหาคม 2563 
17-21 สิงหาคม 2563 
18-22 สิงหาคม 2563 
19-23 สิงหาคม 2563 
20-24 สิงหาคม 2563 
21-25 สิงหาคม 2563 
22-26 สิงหาคม 2563 
23-27 สิงหาคม 2563 
24-28 สิงหาคม 2563 
25-29 สิงหาคม 2563 
26-30 สิงหาคม 2563 
27-31 สิงหาคม 2563 
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2563 
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2563 
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2563 
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2563 
01- 05 กันยายน 2563 23,888.-   
02- 06 กันยายน 2563 
03- 07 กันยายน 2563 
04- 08 กันยายน 2563
05- 09 กันยายน 2563
06- 10 กันยายน 2563
07- 11 กันยายน 2563
08- 12 กันยายน 2563
09- 13 กันยายน 2563
10- 14 กันยายน 2563
11- 15 กันยายน 2563
12- 16 กันยายน 2563
13- 17 กันยายน 2563
14- 18 กันยายน 2563
15- 19 กันยายน 2563
16- 20 กันยายน 2563
17- 21 กันยายน 2563
18- 22 กันยายน 2563
19- 23 กันยายน 2563
20- 24 กันยายน 2563
21- 25 กันยายน 2563
22- 26 กันยายน 2563
23- 27 กันยายน 2563
24- 28 กันยายน 2563
25- 29 กันยายน 2563
26- 30 กันยายน 2563
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2563
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2563
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2563
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 2 :
นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก -  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ


วันที่ 5 :
สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com