ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน XJ_ZNRT13_ZEJJ

เดินทาง : มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
03 – 07 มิถุนายน 2563
(วันเฉลิมฯ พระราชินี) 
 20,999.-
04 – 08 มิถุนายน 2563         19,999.-          
05 – 09 มิถุนายน 2563 
10 – 14 มิถุนายน 2563 
11 – 15 มิถุนายน 2563 
12 – 16 มิถุนายน 2563 
17 – 21 มิถุนายน 2563 
18 – 22 มิถุนายน 2563 
19 – 23 มิถุนายน 2563 
24 – 28 มิถุนายน 2563 
25 – 29 มิถุนายน 2563 
26 – 30 มิถุนายน 2563 18,999.- 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 :
นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ


วันที่ 4 :
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  


วันที่ 5 :
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com