ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน PG_BT-MMR051_BNJJ

เดินทาง : มีนาคม - ธันวาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
03-06 เม.ย.63  14,900.-
04-07 เม.ย.63 13,900.- 
12-15 เม.ย.63 16,900.- 
24-27 เม.ย.63 12,900.- 
01-04 พ.ค.63 14,900.- 
03-06 มิ.ย.63 13,900.- 
04-07 มิ.ย.63 12,900.- 
19-22 มิ.ย.63   13,900.-   
03-06 ก.ค.63 
04-07 ก.ค.63 
10-13 ก.ค.63  12,900.-  
24-27 ก.ค.63 
25-28 ก.ค.63 14,900.- 
07-10 ส.ค.63 12,900.- 
12-15 ส.ค.63  13,900.-  
13-16 ส.ค.63 
28-31 ส.ค.63  12,900.-  
04-07 ก.ย.63 
18-21 ก.ย.63   13,900.-   
02-05 ต.ค.63 
08-11 ต.ค.63 
09-12 ต.ค.63 14,900.- 
10-13 ต.ค.63 13,900.- 
16-19 ต.ค.63 12,900.- 
19-22 พ.ย.63 14,900.- 
26-29 พ.ย.63 13,900.- 
10-13 ธ.ค.63 12,900.- 
11-14 ธ.ค.63 13,900.- 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม


วันที่ 2 :
พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์           


วันที่ 3 :
มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง            


วันที่ 4 :
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com