แพ็กเกจ กระบี่ ล่องเรือยอร์ชหรู ชมทะเลกระบี่ 2 วัน 1 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PKG_T00355_GOJJ

เดินทาง : 01 มี.ค. - 31 ต.ค.63 (จอง 1 มี.ค. - 30 เม.ย.63 )

Share

Share


  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

ประเภทตั๋ว/ระยะเวลาประเภทบุคคลราคา
BlueSotel Krabi 4*  เด็กอายุ 3-10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)2,000 บาท 
ผู้ใหญ่พักคู่ (สำหรับ 2 ท่าน)3,999 บาท 
Srisawara Casa 3*  ผู้ใหญ่พักคู่ (สำหรับ 2 ท่าน)2,999 บาท 
เด็กอายุ 3-10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)1,500 บาท 


รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรก
ลูกค้าเดินทางเข้าสู่ที่พักเอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่สอง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
14.00
บริการรับจากโรงแรมในตัวเมือง อ่าวนาง โดยรถตู้
 
14.45
ลงทะเบียนก่อนการเดินทาง ณ ท่าเรือมารีน่า กระบี่
 
15.00
นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือกระบี่มาริน่า ทุกท่านสามารถชมความสวยงามของทะเลกระบี่ ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง และชมความงามของเขาขนานน้ำ พร้อมเก็บภาพสวยๆ จากเรือยอร์ช ที่รับรองว่าคุณจะไม่สามารถหาได้จากที่อื่นแน่นอน ระหว่างการเดินทางเสิร์ฟเครื่องดื่ม ของว่างให้บริการ ตลอดเส้นทาง จากนั้นล่องเรือผ่านชม ปากแม่น้ำกระบี่ มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันดามัน ชมวิวทิวทัศน์ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก่ อ่าวไร่เลย์
 
กิจกรรมดำน้ำ
นำทุกท่านเพลิดเพลินกับความงามของแนวปะการังใต้ท้องทะเลกระบี่
 
17.30
นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์จกที่สุดแสนจะโรแมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมเสิร์ฟ ผัดไทย ไก่สะเต๊ะ และผลไม้ คอยให้บริการทุกท่านอย่างจุใจ บนเรือยังมีบาร์ค็อกเทลจำหน่ายบนเรืออีกด้วย
 
19.00
เดินทางกลับถึงท่าเรือกระบี่มารีน่า และส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยรถตู้

 

เงื่อนไข
1. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ
2. เช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนชำระเงิน
3. ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาอีกครั้ง
4. หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้เลยทุกกรณี

ข้อแนะนำ
1. โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีสภาพอากาศไม่ปกติ
2. สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เช่น ชุดว่ายน้ำ รองเท้าเดินชายหาด กล้องถ่ายภาพ ครีมกันแดด แว่นตากันแดด
3. หากลูกค้าต้องการพักห้องพักเดี่ยว รบกวนเช็คราคาและห้องพักอีกครั้ง

อัตรานี้รวม
1. โรงแรมที่พัก 1 คืน สำหรับห้องพักคู่
2. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 1 มื้อ
3. อาหารเย็น 1 มื้อ บนเรือยอร์ช
4. ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
5. มักคุเทศน์ผู้เชี่ยวชาญ
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทธยาน (สำหรับคนไทย)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากลูกค้าต้องการรถรับส่งสนามบินค่าใช้จ่ายเริ่มต้นดังนี้
รับสนามบินกระบี่ – ส่งตัวเมืองกระบี่ รถตู้ เริ่มต้น 600 บาท/คัน/เที่ยว
รับสนามบินกระบี่ – ส่งหาดอ่าวนาง เริ่มต้น 800 บาท/คัน/เที่ยว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมอุทธยานต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท/ท่าน
4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ทั้งภายในประเทศ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
7. ค่าทิปพนังงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการของท่าน

ขั้นตอนการจอง
1. แจ้งวันเดินทาง , จำนวนผู้เดินทาง , เพื่อเช็คที่ว่าง
2. จัดส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางทุกท่าน
3. ชำระค่าแพ็คเกจเต็มจำนวน
4. หลังทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการเดินทาง เพื่อใช้ในการเช็คอิน
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

การยกเลิก
การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี

Powered by MakeWebEasy.com