แพ็กเกจ กระบี่ หมู่เกาะพีพี โดย Speed Boat 2 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า : PKG_T00346_GOJJ

เดินทาง : 1 มี.ค. - 31 ต.ค. 2563 (จอง 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563)

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์ไทย

Share

รายละเอียดสินค้า


  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

ประเภทตั๋ว/ระยะเวลาประเภทบุคคลราคา
BlueSotel Krabi 4 ดาว- Promotion Shock Price 1 แถม 1 (สำหรับราคาผู้ใหญ่เท่านั้น)    ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง (ต่อ/คืน/ห้อง)3,000 บาท 
เด็กอายุ 3-10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) (3-10 ปี)2,000 บาท 
ผู้ใหญ่พักคู่ สำหรับ 2 ท่าน (11ปีขึ้นไป)3,999 บาท 
Srisawara Casa 3 ดาว- Promotion Shock Price 1 แถม 1 (สำหรับราคาผู้ใหญ่เท่านั้น) -   เด็กอายุ 3-10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) (3-10 ปี)1,500 บาท 
ราคาห้องพักเพิ่มต่อ/คืน/ห้อง (ต่อ/คืน/ห้อง)2,000 บาท 
ผู้ใหญ่พักคู่ สำหรับ 2 ท่าน (11ปีขึ้นไป)2,999 บาท 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันแรก     ลูกค้าเดินทางเข้าสู่ที่พักเอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.50-08.00    รถรับคณะตามโรงแรมต่างๆ (ในตัวเมือง / อ่าวนาง / ทับแขก / คลองม่วง) เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี

08.30    ลงเรือ Speed Boat ให้ทุกท่านสวมใส่เสื้อชูชีพ และมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี (ใช้เวลา 45 นาที)

09.30    นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม และนำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน  ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00    นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี

14.00    นำท่านสู่ อ่าวรันตี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) ดำน้ำชมปะการัง

15.00    นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา

16.00    เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


Promotion Shock Price 1 แถม 1 (สำหรับราคาผู้ใหญ่เท่านั้น)


เงื่อนไข
1.จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ
2.เช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนชำระเงิน
3.ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาอีกครั้ง
4.หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้เลยทุกกรณี

ข้อแนะนำ
1.โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีสภาพอากาศไม่ปกติ
2.สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เช่น ชุดว่ายน้ำ รองเท้าเดินชายหาด กล้องถ่ายภาพ ครีมกันแดด แว่นตากันแดด
3.หากลูกค้าต้องการพักห้องพักเดี่ยว รบกวนเช็คราคาและห้องพักอีกครั้ง

อัตรานี้รวม
1.โรงแรมที่พัก 1 คืน สำหรับห้องพักคู่
2.อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 1 มื้อ
3.อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4.ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
5.มักคุเทศน์ผู้เชี่ยวชาญ
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทธยาน (สำหรับคนไทย)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากลูกค้าต้องการรถรับส่งสนามบินค่าใช้จ่ายเริ่มต้นดังนี้
รับสนามบินกระบี่ – ส่งตัวเมืองกระบี่ รถตู้ เริ่มต้น 600 บาท/คัน/เที่ยว
รับสนามบินกระบี่ – ส่งหาดอ่าวนาง เริ่มต้น 800 บาท/คัน/เที่ยว
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมอุทธยานต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท/ท่าน
4.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ทั้งภายในประเทศ
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
7.ค่าทิปพนังงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการของท่าน

ขั้นตอนการจอง
1.แจ้งวันเดินทาง , จำนวนผู้เดินทาง , เพื่อเช็คที่ว่าง
2.จัดส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางทุกท่าน
3.ชำระค่าแพ็คเกจเต็มจำนวน
4.หลังทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการเดินทาง เพื่อใช้ในการเช็คอิน
5.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

การยกเลิก
การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

PKG_IT01_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

 
THB 3,999 ฿ 3,999
New

PKG_IT04_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2563

 
THB 6,999 ฿ 6,999
New

PKG_IT05_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2563

 
THB 4,999 ฿ 4,999
New

PKG_IT02_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

 
THB 3,999 ฿ 3,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com