ทัวร์เกาหลี MY DESTINY AUTUMN IN SEORAK 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน LJ_STJJ

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2563 15,999.-
วันที่ 01 - 05 ตุลาคม 2563 16,999.-
วันที่ 02 - 06 ตุลาคม 2563
วันที่ 03 - 07 ตุลาคม 2563 
วันที่ 04 - 08 ตุลาคม 2563 
วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2563
วันที่ 06 - 10 ตุลาคม 2563 
วันที่ 07 - 11 ตุลาคม 2563 17,999.-
วันที่ 08 - 12 ตุลาคม 2563
 วันที่ 09 - 13 ตุลาคม 256318,999.-
 วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 256317,999.-
วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562 
วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2563
วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2563
 วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 256318,999.-
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2563 
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2563 
วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2563 17,999.-
วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2563 16,999.-
 วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 256317,999.-
 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 256318,999.-
 วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 256319,999.-
วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563 
 วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 256318,999.-
 วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 256317,999.-
 วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 256316,999.-
 วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563
วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2563 
วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 2563
วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2563
วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2563
วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 256315,999.-
วันที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 6314,999.-
วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 63
วันที่ 03 – 07 พฤศจิกายน 63
วันที่ 04 – 08 พฤศจิกายน 6315,999.-
วันที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 63 
วันที่ 06 – 10 พฤศจิกายน 63 
 วันที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 6314,999.-
วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 63 
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 63
วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 63
วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 63
วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 63
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 63
วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 63
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


วันที่ 2 :
สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา


วันที่ 3 :
สวนผลไม้ตามฤดูกาล (ไร่แอปเปิ้ล และ สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!! ) - ช้อปปิ้งจุใจตลาดชื่อดัง ย่านมหาลัยฮงอิก ( ตลาดฮงแด )


วันที่ 4 :
น้ำมันสนแดง – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET ) ชมพระราชวังด็อกซูกุง  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต “ ตลาดเมียงดง”


วันที่ 5 :
หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ       

Powered by MakeWebEasy.com