ทัวร์ตุรกี EASY TULIP IN TURKEY 8 วัน 6 คืน

SKU : บิน TK_CUJJ

เดินทาง : เมษายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
02-09 เมษายน 2563  [วันหยุดจักรี]
 31,900.-
 16-23 เมษายน 256328,900.-
 20-27 เมษายน 256329,900.-
 22-29 เมษายน 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) - สวนทิวลิปอิเมอร์แกนด์


วันที่ 2 :
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก


วันที่ 3 :
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่


วันที่ 4 :
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง


วันที่ 5 :
โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า


วันที่ 6 : เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์


วันที่ 7 : สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล


วันที่ 8 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


Powered by MakeWebEasy.com