ทัวร์ยุโรป EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน

SKU : บิน CX_CUJJ

เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 01 – 07 มิถุนายน 2563
*วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
 46,990.-
 25 - 31 สิงหาคม 2563 44,990.-
 07 - 13 กันยายน 2563
 18 - 24 ตุลาคม 2563 
*วันปิยะมหาราช*
 46,990.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 : 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


วันที่ 2 :
ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา  – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ  – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก


วันที่ 3 : 
เจนีวา  – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์


วันที่ 4 :
แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก


วันที่ 5 :
เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ


วันที่ 6 : ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค


วันที่ 7 : ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com