ทัวร์ตุรกี Discovery Turkey 8 วัน 5 คืน

SKU : บิน TK_PCJJ

เดินทาง : 12-19 เมษายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 12-19 เมษายน 256349,900.-  


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองไคเซอร์รี่-เมืองคัปปาโดเกีย


วันที่ 2 :
เมืองคัปปาโดเกีย


วันที่ 3 :
เมืองคัปปาโดเกีย


วันที่ 4 :
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่


วันที่ 5 :
เมืองปามุคคาเล่-เมืองเอฟฟิซุส-เมืองอิซเมียร์


วันที่ 6 : เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล


วันที่ 7 : กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร


วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ


Powered by MakeWebEasy.com