ทัวร์ตุรกี [เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน] 9 วัน 6 คืน

SKU : บิน TK_ZIST24_ZEJJ

เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 03 – 11 พฤษภาคม 256332,999.-
05 – 13 พฤษภาคม 2563
 08 – 16 พฤษภาคม 256331,999.-
13 – 21 พฤษภาคม 2563
20 – 28 พฤษภาคม 256333,999.-
22 – 30 พฤษภาคม 2563 34,999.-
 23 – 31 พฤษภาคม 2563
 27 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
29 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2563
 03 – 11 มิถุนายน 256333,999.-
 05 – 13 มิถุนายน 2563 32,999.-
06 – 14 มิถุนายน 2563
10 – 18 มิถุนายน 256331,999.-
 12 – 20 มิถุนายน 256332,999.-
 13 – 21 มิถุนายน 2563
17 – 25 มิถุนายน 256331,999.-
 19 – 27 มิถุนายน 2563 32,999.-
 20 – 28 มิถุนายน 2563
24 มิ.ย. – 02 ก.ค. 256331,999.-
 26 มิ.ย. – 04 ก.ค. 256332,999.-
27 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี


วันที่ 2 :
สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก


วันที่ 3 :
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – เมืองใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ


วันที่ 4 :
เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – ทุ่งดอกไอริส – เมืองปามุคคาเล่      


วันที่ 5 :
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี


วันที่ 6 : โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส   


วันที่ 7 : ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิชดีไลท์


วันที่ 8 : สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม –สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี


วันที่ 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com