ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์] 4 วัน 2 คืน

SKU : บิน FD_ZDPS11_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤศจิกายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
12 - 15 เมษายน 2563 19,999.-
 23 - 26 เมษายน 256315,999.-
 24 - 27 เมษายน 2563
 01 - 04 พฤษภาคม 256317,999.-
 08 - 11 พฤษภาคม 256315,999.- 
15 - 18 พฤษภาคม 2563 16,999.-
22 - 25 พฤษภาคม 2563 
 05 - 08 กันยายน 256315,999.-
12 - 15 กันยายน 2563 
 19 - 22 กันยายน 2563
 26 - 29 กันยายน 2563
 16 - 19 ตุลาคม 2563
17 - 20 ตุลาคม 2563 
 22 - 25 ตุลาคม 256317,999.-
 23 - 26 ตุลาคม 256318,999.-
 24 - 27 ตุลาคม 256316,999.-
 29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 256315,999.-
 30 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2563
 31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2563
 06 - 09 พฤศจิกายน 256314,999.-
 07 - 10 พฤศจิกายน 2563
13 - 16 พฤศจิกายน 2563 13,999.-
14 - 17 พฤศจิกายน 2563 14,999.-
20 - 23 พฤศจิกายน 2563
21 - 24 พฤศจิกายน 2563 
27 - 30 พฤศจิกายน 2563 
28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคท 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน   


วันที่ 2 :
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา


วันที่ 3 :
วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ  อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี


วันที่ 4 :
สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สนามบินดอนเมือง


Powered by MakeWebEasy.com