ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิชิ บาทูมี่ 8 วัน 5 คืน

SKU : บิน TK_TK381_ITCJJ

เดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 25 พ.ค. – 01 มิ.ย.63
39,888.-
 08 – 15 มิ.ย.63
20 – 27 ก.ค.63 
03 – 10 ส.ค.63 
31 ส.ค. – 07 ก.ย.63 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี


วันที่ 2 :
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ          


วันที่ 3 :
เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี  – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street 


วันที่ 4 :
เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ 


วันที่ 5 :
เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค  


วันที่ 6 : เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square - ยุโรปสแควร์                                                                                             


วันที่ 7 : เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก 


วันที่ 8 : ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


Powered by MakeWebEasy.com