ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XW_SJT30_SNTJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 15 - 19 เมษายน 256324,777.-
 16 - 20 เมษายน 256320,777.-
 17 - 21 เมษายน 2563
 23 - 27 เมษายน 2563
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563  22,777.-
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563 24,777.-
 01 - 05 พฤษภาคม 256323,777.-
 02 - 06 พฤษภาคม 2563
 07 - 11 พฤษภาคม 256319,777.-
 08 - 12 พฤษภาคม 2563 BUS 1
 08 - 12 พฤษภาคม 2563 BUS 2
 13 - 17 พฤษภาคม 256317,777.-
 14 - 18 พฤษภาคม 256319,777.-
 15 - 19 พฤษภาคม 2563 BUS 1
 15 - 19 พฤษภาคม 2563 BUS 2
20 - 24 พฤษภาคม 2563 
21 - 25 พฤษภาคม 2563 
 22 - 26 พฤษภาคม 2563 BUS 1
 22 - 26 พฤษภาคม 2563 BUS 2
 27 - 31 พฤษภาคม 2563
 28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563
 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 BUS 120,777.-
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 BUS 2 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2 :
สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต – เมืองยานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ                                 


วันที่ 3 :
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี                   
OPTION A  ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า -
คาเฟ่หุ่นยนต์ -  ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่ 5 :
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com