ทัวร์ญี่ปุ่น Oh Ho!!! Osaka Snow Wall โอซาก้า เกียวโต เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน

SKU : บิน XJ_XJ791_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 15-20 เมษายน 63
33,888.-
22-27 เมษายน 63 32,888.-
29เมษายน-4 พฤษภาคม  35,888.-
8-13 พฤษภาคม 63 31,888.-
13-18 พฤษภาคม 63 
20-25 พฤษภาคม 63 
27พฤษภาคม-1มิถุนายน 
3-8 มิถุนายน 63 29,888.-
 10-15 มิถุนายน 63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :  
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


วันที่ 2 :  
โอซาก้า สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ


วันที่ 3 :
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ ออนเซ็น


วันที่ 4 :
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  - กุโจ ออนเซ็น


วันที่ 5 :
กุโจ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ร้าน JTC Duty free – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 


วันที่ 6 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาโดนใจ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม ทัวร์ญี่ปุ่น 63 ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต การบินไทย ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 2563 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น พฤษภาคม 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 2563 เจแปนแอลป์ เจแปนแอลป์ 2020 ทัวร์เจแปนแอลป์ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ 2563
Powered by MakeWebEasy.com