ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน FD_BT-LAO001_BNJJ

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
27-29 มี.ค. 63  12,900.-
 04-06 เม.ย. 6313,900.-
 13-15 เม.ย. 6316,900.-
 08-10 พ.ค. 639,900.- 
22-24 พ.ค. 63
03-05 มิ.ย.63 12,900.-
12-14 มิ.ย.63  11,900.-
26-28 มิ.ย.63  12,900.-
05-07 ก.ค.63  13,900.-
 17-19 ก.ค.63 12,900.-
 26-28 ก.ค.63 13,900.-
08-10 ส.ค.63  12,900.-
 12-14 ส.ค.63 13,900.-
 21-23 ส.ค.63 12,900.-
04-06 ก.ย.63 
 11-13 ก.ย.63 11,900.-
 18-20 ก.ย.63
 02-04 ต.ค.6313,900.-
 11-13 ต.ค.63
 16-18 ต.ค.63 12,900.-
 30 ต.ค. - 01 พ.ย.6313,900.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด


วันที่ 2 :
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ             


วันที่ 3 :
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com