ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มาว่ะ นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน XJ_XJ792_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 4-8 เมษายน 6328,888.-
 13-17 เมษายน 6329,888.-
 18-22 เมษายน 6325,888.-
 22-26 เมษายน 63
 29เมษายน-3 พฤษภาคม 27,888.-
 6-10 พฤษภาคม 6322,888.-
 13-17 พฤษภาคม 63
 20-24 พฤษภาคม 63
 27-31พฤษภาคม 63
 3-7 มิถุนายน 63
 10-14 มิถุนายน 6321,888.-
 17-21 มิถุนายน 63
 24-28 มิถุนายน 63
 3-7 กรกฎาคม 6320,888.-
 8-12 กรกฎาคม 63 21,888.-
 18-22 กรกฎาคม 63 19,888.-
 22-26 กรกฎาคม 63 22,888.-
 24-28 กรกฎาคม 63 23,888.-
29กรกฎาคม-2สิงหาคม
 22,888.-
 5-9 สิงหาคม 63 21,888.-
 8-12 สิงหาคม 63 24,888.-
 19-23 สิงหาคม 63 22,888.-
 26-30 สิงหาคม 63 21,888.-
 2-6 กันยายน 63
 9-13 กันยายน 63
 16-20 กันยายน 63 22,888.-
 23-27 กันยายน 63
 30กันยายน-4ตุลาคม
 3-7 ตุลาคม 63
 7-11 ตุลาคม 63
9-13 ตุลาคม 63 24,888.-
 10-14 ตุลาคม 63
14-18 ตุลาคม 6322,888.-
17-21 ตุลาคม 63
21-25 ตุลาคม 6325,888.-
22-26 ตุลาคม 6324,888.-
24-28 ตุลาคม 6322,888.-
28ตุลาคม-1พฤศจิกายน


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


วันที่ 2 :
โอซาก้า สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ย่านชินเซไก  


วันที่ 3 :
เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – ชมชมโชว์ซามูไร - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ร้าน JTC Duty free – ชินไซบาชิ


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)


วันที่ 5 :
โอซาก้า – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาโดนใจ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย 2020 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ 2563 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ 2020 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โอซาก้า 2563 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ ราคาถูก ทัวร์เกียวโต นารา โกเบ ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น พฤษภาคม 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2563 ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com