ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ Hot Summer เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

SKU : บิน VZ_VZDAD16_TTNJJ

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
26 – 29 มีนาคม 2563 13,888.-
 27 – 30 มีนาคม 2563
 28 – 31 มีนาคม 2563
 29 มีนาคม – 01 เมษายน 256312,888.-
30 มีนาคม – 02 เมษายน 2563 
 31 มีนาคม – 03 เมษายน 2563
01 – 04 เมษายน 2563 
 02 – 05 เมษายน 256314,888.-
 03 – 06 เมษายน 2563
 04 – 07 เมษายน 2563 วันจักรี15,888.-
 05 – 08 เมษายน 2563 วันจักรี
06 – 09 เมษายน 2563 วันจักรี
 07 – 10 เมษายน 256312,888.-
 08 – 11 เมษายน 2563
 09 – 12 เมษายน 256314,888.-
10 – 13 เมษายน 2563 
11 – 14 เมษายน 2563 สงกรานต์17,888.-
12 – 15 เมษายน 2563 สงกรานต์
13 – 16 เมษายน 2563 สงกรานต์
 14 – 17 เมษายน 2563 สงกรานต์
15 – 18 เมษายน 2563 สงกรานต์
 16 – 19 เมษายน 2563 สงกรานต์
17 – 20 เมษายน 2563 13,888.-
18 – 21 เมษายน 2563 
 19 – 22 เมษายน 256310,888.-
20 – 23 เมษายน 2563 12,888.-
 21 – 24 เมษายน 2563
22 – 25 เมษายน 2563 
 23 – 26 เมษายน 256313,888.-
 24 – 27 เมษายน 2563
 25 – 28 เมษายน 2563
 26 – 29 เมษายน 256312,888.-
27 – 30 เมษายน 2563
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 256313,888.-
02 – 05 พฤษภาคม 2563
03 – 06 พฤษภาคม 2563
04 – 07 พฤษภาคม 2563
07 – 10 พฤษภาคม 2563
08 – 11 พฤษภาคม 2563
09 – 12 พฤษภาคม 2563
14 – 17 พฤษภาคม 2563
15 – 18 พฤษภาคม 2563
16 – 19 พฤษภาคม 2563
21 – 24 พฤษภาคม 2563
22 – 25 พฤษภาคม 256312,888.-
23 – 26 พฤษภาคม 2563
28 – 31 พฤษภาคม 256313,888.-
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2563
03 – 06 มิถุนายน 256312,888.-
04 – 07 มิถุนายน 256313,888.-
09 – 12 มิถุนายน 256311,888.-
10 – 13 มิถุนายน 256312,888.-
11 – 14 มิถุนายน 256313,888.-
16 – 19 มิถุนายน 256312,888.-
17 – 20 มิถุนายน 2563
18 – 21 มิถุนายน 256313,888.-
23 – 26 มิถุนายน 256311,888.-
24 – 27 มิถุนายน 256312,888.-
25 – 28 มิถุนายน 256313,888.-
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 256312,888.-
01 – 04 กรกฎาคม 2563
02 – 05 กรกฎาคม 256313,888.-
07 – 10 กรกฎาคม 256312,888.-
08 – 11 กรกฎาคม 2563
09 – 12 กรกฎาคม 256313,888.-
13 – 16 กรกฎาคม 256311,888.-
15 – 18 กรกฎาคม 256312,888.-
16 – 19 กรกฎาคม 256313,888.-
20 – 23 กรกฎาคม 256311,888.-
22 – 25 กรกฎาคม 256312,888.-
23 – 26 กรกฎาคม 256313,888.-
27 – 30 กรกฎาคม 256312,888.-
28 – 31 กรกฎาคม 2563
30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 256313,888.-
03 – 06 สิงหาคม 256312,888.-
05 – 08 สิงหาคม 2563
06 – 09 สิงหาคม 256313,888.-
10 – 13 สิงหาคม 256312,888.-
12 – 15 สิงหาคม 2563
13 – 16 สิงหาคม 256313,888.-
17 – 20 สิงหาคม 256311,888.-
19 – 22 สิงหาคม 256312,888.-
20 – 23 สิงหาคม 256313,888.-
24 – 27 สิงหาคม 256311,888.-
26 – 29 สิงหาคม 256312,888.-
27 – 30 สิงหาคม 256313,888.-
31 สิงหาคม – 03 กันยายน 256312,888.-
01 – 04 กันยายน 2563
03 – 06 กันยายน 256313,888.-
07 – 10 กันยายน 256312,888.-
09 – 12 กันยายน 2563
10 – 13 กันยายน 256313,888.-
14 – 17 กันยายน 256312,888.-
16 – 19 กันยายน 2563
17 – 20 กันยายน 256313,888.-
21 – 24 กันยายน 256311,888.-
22 – 25 กันยายน 256312,888.-
24 – 27 กันยายน 256313,888.-
28 กันยายน – 01 ตุลาคม 256311,888.-
29 กันยายน – 02 ตุลาคม 256312,888.-
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2563
01 – 04 ตุลาคม 256313,888.-
02 – 05 ตุลาคม 2563
03 – 06 ตุลาคม 2563
04 – 07 ตุลาคม 256312,888.-
05 – 08 ตุลาคม 2563
06 – 09 ตุลาคม 2563
07 – 10 ตุลาคม 2563
08 – 11 ตุลาคม 256313,888.-
09 – 12 ตุลาคม 2563
10 – 13 ตุลาคม 256314,888.-
11 – 14 ตุลาคม 256312,888.-
12 – 15 ตุลาคม 2563
13 – 16 ตุลาคม 2563
14 – 17 ตุลาคม 2563
15 – 18 ตุลาคม 256313,888.-
16 – 19 ตุลาคม 2563
17 – 20 ตุลาคม 2563
18 – 21 ตุลาคม 256312,888.-
19 – 22 ตุลาคม 2563
20 – 23 ตุลาคม 2563
21 – 24 ตุลาคม 256313,888.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิ


วันที่ 2 :
 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่) 


วันที่ 3 :
สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร–สะพานแห่งความรัก-รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ


วันที่ 4 :
เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร


Powered by MakeWebEasy.com