ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม 6 วัน 4 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_XJ196_TTNJJ

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 16-21 เมษายน 256331,888.-
 17-22 เมษายน 2563
18-23 เมษายน 2563 
19-24 เมษายน 2563
 20-25 เมษายน 2563
 21-26 เมษายน 2563
 22-27 เมษายน 2563
23-28 เมษายน 2563 
24-29 เมษายน 2563 
25-30 เมษายน 2563 
 07-12 พฤษภาคม 256329,888.-
 08-13 พฤษภาคม 2563
 09-14 พฤษภาคม 2563
 10-15 พฤษภาคม 2563
 11-16 พฤษภาคม 2563
 12-17 พฤษภาคม 2563
 13-18 พฤษภาคม 2563
 14-19 พฤษภาคม 2563
 16-21 พฤษภาคม 2563
 17-22 พฤษภาคม 2563
 19-24 พฤษภาคม 2563
20-25 พฤษภาคม 2563 
 21-26 พฤษภาคม 2563
23-28 พฤษภาคม 2563 
 24-29 พฤษภาคม 2563
 25-30 พฤษภาคม 2563
 26-31 พฤษภาคม 2563
 27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2563
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
รุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 2 :
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ


วันที่ 3 :
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น


วันที่ 4 :
เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


วันที่ 5 :
ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com