ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวงามบานาฮิลส์] 4 วัน 3 คืน

SKU : บิน VN_ZDAD22_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 01 – 04 เมษายน 256312,999.-
06 – 09 เมษายน 2563
(วันจักรี)
08 – 11 เมษายน 2563 
 12 – 15 เมษายน 2563 18,999.-
 07 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999.-
 08 – 11 พฤษภาคม 2563
 09 – 12 พฤษภาคม 2563
 10 – 13 พฤษภาคม 2563
12 – 15 พฤษภาคม 2563  11,999.-
14 – 17 พฤษภาคม 2563  12,999.-
 15 – 18 พฤษภาคม 2563
 16 – 19 พฤษภาคม 2563
 19 – 22 พฤษภาคม 2563
 20 – 23 พฤษภาคม 2563
22 – 25 พฤษภาคม 2563 
25 – 28 พฤษภาคม 2563
 26 – 29 พฤษภาคม 2563 11,999.-
27 – 30 พฤษภาคม 2563 12,999.-
 28 – 31 พฤษภาคม 2563
 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
 02 – 05 มิถุนายน 2563
 03 – 06 มิถุนายน 2563
 05 – 08 มิถุนายน 2563
 09 – 12 มิถุนายน 2563
 22 – 25 มิถุนายน 2563
 26 – 29 มิถุนายน 2563
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2563 
 02 – 05 กรกฎาคม 2563
 06 – 09 กรกฎาคม 2563
 08 – 11 กรกฎาคม 2563
12 – 15 กรกฎาคม 2563 
 14 – 17 กรกฎาคม 2563
16 – 19 กรกฎาคม 2563
19 – 22 กรกฎาคม 2563
23 – 26 กรกฎาคม 2563
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563
02 – 05 สิงหาคม 2563
03 – 06 สิงหาคม 2563
04 – 07 สิงหาคม 2563
07 – 10 สิงหาคม 2563
10 – 13 สิงหาคม 2563
12 – 15 สิงหาคม 2563
14 – 17 สิงหาคม 2563
15 – 18 สิงหาคม 2563
17 – 20 สิงหาคม 2563
18 – 21 สิงหาคม 2563
19 – 22 สิงหาคม 2563
21 – 24 สิงหาคม 2563
24 – 27 สิงหาคม 2563
25 – 28 สิงหาคม 2563
28 – 31 สิงหาคม 2563
03 – 06 กันยายน 2563
05 – 08 กันยายน 2563
06 – 09 กันยายน 2563
07 – 10 กันยายน 256311,999.-
09 – 12 กันยายน 256312,999.-
10 – 13 กันยายน 2563
11 – 14 กันยายน 2563
14 – 17 กันยายน 2563
15 – 18 กันยายน 2563
17 – 20 กันยายน 2563
19 – 22 กันยายน 2563
21 – 24 กันยายน 2563
22 – 25 กันยายน 2563
24 – 27 กันยายน 2563
26 – 29 กันยายน 2563
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน


วันที่ 2 :
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน


วันที่ 3 :
วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – ตลาดฮาน – กระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค


วันที่ 4 :
สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์ ไวน์ – สะพานมือ – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com