ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5 วัน 4 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน VN_ZHAN17_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 02 – 06 เมษายน 2563
(วันจักรี)
15,999.-
 09 – 13 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์)
 12 – 16 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์)
18,999.-
 17 – 21 เมษายน 2563 14,999.-
 07 – 11 พฤษภาคม 2563
 09 – 13 พฤษภาคม 2563
14 – 18 พฤษภาคม 2563 
 16 – 20 พฤษภาคม 2563
 21 – 25 พฤษภาคม 2563
 23 – 27 พฤษภาคม 2563
 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
(วันเฉลิมฯพระราชินี) 
15,999.-
 
 06 – 10 มิถุนายน 256313,999.-
 11 – 15 มิถุนายน 2563
 19 – 23 มิถุนายน 2563
24 – 28 มิถุนายน 2563 12,999.-
 01 – 05 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา)
14,999.-
 03 – 07 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา)
15,999.-
 09 – 13 กรกฎาคม 256314,999.-
 11 – 15 กรกฎาคม 2563
 16 – 20 กรกฎาคม 2563
18 – 22 กรกฎาคม 2563 
 23 – 27 กรกฎาคม 2563
 25 – 29 กรกฎาคม 2563
(วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)
15,999.-
 30 ก.ค. – 03 ส.ค. 256314,999.-
 01 – 05 สิงหาคม 2563 13,999.-
 06 – 10 สิงหาคม 2563
 08 – 12 สิงหาคม 2563
(วันแม่)
14,999.-
 13 – 17 สิงหาคม 256313,999.-
 20 – 24 สิงหาคม 2563
 22 – 26 สิงหาคม 2563
 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563
03 – 07 กันยายน 256312,999.-
05 – 09 กันยายน 256313,999.-
10 – 14 กันยายน 2563
12 – 16 กันยายน 2563
17 – 21 กันยายน 2563
26 – 30 กันยายน 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก


วันที่ 2 :
เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต


วันที่ 3 :
เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต


วันที่ 4 :
เมืองซาปา – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์


วันที่ 5 :
เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก) – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com