ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ภูผาสีเงิน] 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน VN_ZHAN18_ZEJJ

เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2563

Share

Share
  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 11 – 14 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์)
18,999.-
 01 – 04 พฤษภาคม 2563
(วันแรงงาน)
16,999.-
 14 – 17 พฤษภาคม 256314,999.-
 03 – 06 มิถุนายน 2563
 04 – 07 กรกฎาคม 256316,999.-
 01 – 04 สิงหาคม 256314,999.-
 10 – 13 กันยายน 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก


วันที่ 2 :
เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต


วันที่ 3 :
เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ


วันที่ 4 :
จัตุรัสบาดิงห์ – ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com