ทัวร์เนปาล สุขใจไป....เนปาล 5 วัน 4 คืน

SKU : บิน TG_HYJJ

เดินทาง : มีนาคม-ธันวาคม 2563

Share

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
16-20 มีนาคม 256329,900.-  
6-10 เมษายน 2563 (วันจักรี)
13-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)30,900.- 
4-8 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)29,900.-   
1-5 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี)
6-10 มิถุนายน 2563
27-31 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)    29,900.-       
10-14 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)
21-25 กันยายน 2563
12-16 ตุลาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
19-23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)
16-20 พฤศจิกายน 2563
07-11 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-เมืองกาฐมัณฑุ        

วันที่ 2 : เมืองกาฐมัณฑุ(มหาเจดีย์พุทธนาถ)-เมืองโภครา

วันที่ 3 : เมืองโภครา(ซารางก็อต)-หุบเขากาฐมัณฑุ

วันที่ 4 : หุบเขากาฐมัณฑุ(เมืองปาทัน&ตลาดธาเมล)-มืองนากาก็อต

วันที่ 5 : เมืองนากาก็อต-เมืองกาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ 

Powered by MakeWebEasy.com