ทัวร์เนปาล Visit Nepal 2020 6 วัน 5 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน TG_HYJJ

เดินทาง : มีนาคม-พฤศจิกายน 2563

Share

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
20-25 มีนาคม 256333,900.- 
10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
1-6 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน+วันวิสาขบูชา)
3-8 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี)
1-6 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
7-12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)
9-14 กันยายน 2563
2-7 ตุลาคม 2563 (วันออกพรรษา)
9-14 ตุลาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
23-28 ตุลาคม 2563 (วันปิยะมหาราช)
6-11 พฤศจิกายน 2563
4-10 ธันวาคม 2563 (วันพ่อแห่งชาติ)
25-30 ธันวาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-เมืองกาฐมัณฑุ      

วันที่ 2 : เมืองกาฐมัณฑุ(วัดสวยมภูนารถ)-หมู่บ้านบันดิปูร์

วันที่ 3 : หมู่บ้านบันดิปูร์-เมืองโภครา

วันที่ 4 : เมืองโภครา (ซารางก็อต)-หุบเขากาฐมัณฑุ-(มหาเจดีย์พุทธนาถ&เมืองภัคตะปูร์)-เมืองนากาก็อต

วันที่ 5 : เมืองนากาก็อต-หุบเขากาฐมัณฑุ-(เมืองปาทัน&ตลาดธาเมล)

วันที่ 6 : เมืองกาฐมัณฑุ (วัดปศุปฏินาถ)-กรุงเทพฯ  

Powered by MakeWebEasy.com