ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ [เลทส์โก ยูกาตะ] 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน JL_ZNRT12_ZEJJ

เดินทาง : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
13 – 16 พฤษภาคม 2563
29,999.-
22 – 25 พฤษภาคม 2563
03 – 06 มิถุนายน 2563
(วันเฉลิมฯ พระราชินี) 
19 – 22 มิถุนายน 256327,999.-
 03 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา)
29,999.-
 17 – 20 กรกฎาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ


วันที่ 2 :
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ


วันที่ 3 :
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


วันที่ 4 :
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - โอไดบะ - อิออน


Powered by MakeWebEasy.com