ทัวร์ญี่ปุ่น Love Japan โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน XW_XW229_ITCJJ

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 17-21 เมษายน 63
21,888.-
 22-26 เมษายน 6323,888.-
 28เมษายน-2พฤษภาคม25,888.-
 30เมษายน-4พฤษภาคม23,888.-
 2-6 พฤษภาคม 63
 8-12 พฤษภาคม 63 21,888.-
 13-17 พฤษภาคม 63
 20-24 พฤษภาคม 63
30พฤษภาคม-3มิถุนายน 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


วันที่ 2 :
ท่าอากาศยานนาริตะ – ขึ้นฟูจิชั้น5 – ชิซุโอกะ – ออนเซ็น


วันที่ 3 :
ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ 


วันที่ 4 :
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (โปรแกรมไกด์เสนอขายหน้างาน)    


วันที่ 5 :
วัดนาริตะ - ร้านละลายเงินเยน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com