ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน XJ_XJ788_ITCJJ

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 29มีนาคม-2 เมษายน 63 29,888.-
 5-9 เมษายน 63
 19-23 เมษายน 63 26,888.-
 10-14 พฤษภาคม 63
 17-21 พฤษภาคม 6324,888.-
 24-28 พฤษภาคม 63
 31 พฤษภาคม–4มิถุนายน 63
7-11มิถุนายน 6322,888.-
14-18มิถุนายน 63
21-25 มิถุนายน 63  21,888.-
28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 63 
 5-9กรกฎาคม 63
 12-16 กรกฎาคม 63
 19-23 กรกฎาคม 63
 26-30 กรกฎาคม 6323,888.-
 2-6สิงหาคม 63
 9-13 สิงหาคม 63
 16-20 สิงหาคม 6321,888.-
23-27 สิงหาคม 63 
30สิงหาคม-3กันยายน 63
6-10 กันยายน 63 
 13-17 กันยายน 63
 20-24 กันยายน 63  23,888.-
 27กันยายน-1ตุลาคม 21,888.-
 4-8 ตุลาคม 6323,888.-
 11-15 ตุลาคม 63 25,888.-
 18-22 ตุลาคม 63 24,888.-
 25-29 ตุลาคม 63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


วันที่ 2 :
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซ็น


วันที่ 3 :
โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์


วันที่ 4 :
ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ  


วันที่ 5 :
นาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com