ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน TG_PROMOTION4_ERTJJ

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
07-15มี.ค.
89,900.-
14-22มี.ค.79,900.-
20-28 มี.ค.
26มี.ค.-03เม.ย.
03-11 เม.ย.89,900.-
สงกรานต์ 11-19 เม.ย.
*เฉพาะช่วงสงกรานต์ กรุณาขอโปรแกรมแยกเฉพาะสงกรานต์
จากเจ้าหน้าที่ ก่อนจองทัวร์
92,900.-
18-26เม.ย.
89,900.-
30เม.ย.-08พ.ค.82,900.-
09-17พ.ค.
89,900.-
16-24พ.ค.
23-31พ.ค.
06-14มิ.ย.
13-21มิ.ย.
20-28มิ.ย.
27มิ.ย.-05ก.ค
เข้าพรรษา 04-12ก.ค.
วันแม่ 08-16ส.ค.
05-13ก.ย.
12-20ก.ย.
19-27ก.ย.
26ก.ย.-04ต.ค
03-11ต.ค.
10-18ต.ค.
17-25ต.ค.
24ต.ค.-01พ.ย


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี)


วันที่ 2 :
โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-วิหารแพนธีออน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-กรุงวาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-เมืองปิซ่า หรือฟลอเรนซ์


วันที่ 3 :
หอเอนเมืองปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์-เวนิสเมสเตร้-นั่งเรือเข้าเวนิส-จตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค-แถมพิเศษ!ล่องเรือกอนโดร่า-เมสเตร้/ปาโดว่า


วันที่ 4 :
เวนิส-มิลาน-มหาวิหารมิลาน-ลูเซิร์น(สวิสเซอร์แลนด์)


วันที่ 5 :
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์-ไคลน์ไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)-จุดชมวิวสฟิงซ์-ลานหิมะพลาโต้-ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี-อินเทอร์ลาเก้น หรือเบิร์น

 

วันที่ 6 : นั่งรถไฟด่วนTGV-ปารีส(ฝรั่งเศส)-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(โมนาลิซ่า)มีไกด์บรรยายในพิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ-ขึ้นชมหอไอเฟล

 

วันที่ 7 : จัตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชัยปารีส-ถนนชองเอลิเซ่-ช้อปปิ้งลาฟาแยต-พระราชวังแวย์ซายย์(มีไกด์บรรยาย)-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส

 

วันที่ 8 : ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-กรุงเทพฯ

 

วันที่ 9 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


Powered by MakeWebEasy.com