ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน

SKU : บิน MM_CUJJ

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 02 – 05 เมษายน 256322,900.-
 08 – 11 เมษายน 256321,900.-
 09 – 12 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)22,900.-
23 – 26 เมษายน 2563 19,900.-
 03 – 06 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา)22,900.-
14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,900.-
21 – 24 พฤษภาคม 2563 18,900.-
28 – 31 พฤษภาคม 2563 19,900.-
11 – 14 มิถุนายน 2563 
25 – 28 มิถุนายน 2563 
04 – 07 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)  20,900.-
 23 – 26 กรกฏาคม 2563 21,900.-
 09 – 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)
27 – 30 สิงหาคม 2563 19,900.-
 01 – 04 ตุลาคม 256320,900.-
08 – 11 ตุลาตม 2563 
 15 – 18 ตุลาคม 2563
21 – 24 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช) 21,900.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่ 2 :
ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน - ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – กองบัญชาการทหารเรือ สมัยสงครามโลก  


วันที่ 3 :
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ


วันที่ 4 :
อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)  - สุวรรณภูมิ


Powered by MakeWebEasy.com