ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

SKU : บิน CI_GQ1TPE-CI001_B2BJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 วันที่ 13-16 ก.พ. 6314,888.-
 วันที่ 20-23 ก.พ. 63
 วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63
 วันที่ 05-08 มี.ค. 63
 วันที่ 19-22 มี.ค. 63
 วันที่ 16-19 เม.ย. 6315,999.-
 วันที่ 19-22เม.ย. 63
 วันที่ 23-26 เม.ย. 6314,888.-
 วันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 63 16,999.-
 วันที่ 07-10 พ.ค. 6314,888.-
 วันที่ 10-13 พ.ค. 63
 วันที่ 14-17 พ.ค. 63
 วันที่ 21-24 พ.ค. 63
 วันที่ 24-27 พ.ค. 63
 วันที่ 28-31 พ.ค. 63
 วันที่ 04-07 มิ.ย. 63
 วันที่ 07-10 มิ.ย. 63
 วันที่ 11-14 มิ.ย. 63
 วันที่ 14-17 มิ.ย. 63
 วันที่ 18-21 มิ.ย. 63
 วันที่ 02-05 ก.ค. 63
 วันที่ 05-08 ก.ค. 63
 วันที่ 09-12 ก.ค. 63
 วันที่ 12-15 ก.ค. 63
 วันที่ 16-19 ก.ค. 63
 วันที่ 19-22 ก.ค. 63
วันที่ 23-26 ก.ค. 63 
 วันที่ 26-29 ก.ค. 63
 วันที่ 30 ก.ค.-02 ส.ค. 63
 วันที่ 02-05 ส.ค. 63
 วันที่ 06-09 ส.ค. 63
วันที่ 09-12 ส.ค. 63 
วันที่ 13-16 ส.ค. 63
วันที่ 16-19 ส.ค. 63
วันที่ 20-23 ส.ค. 63
วันที่ 27-30 ส.ค. 63
วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย. 63
วันที่ 03-06 ก.ย.63
วันที่ 06-09 ก.ย.63
วันที่ 10-13 ก.ย.63
วันที่ 13-16 ก.ย.63
วันที่ 17-20 ก.ย.63
วันที่ 20-23 ก.ย.63
วันที่ 24-27 ก.ย.63
วันที่ 27-30 ก.ย.63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน


วันที่ 2 :
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง


วันที่ 3 :
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก


วันที่ 4 :
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


Powered by MakeWebEasy.com