ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HOKKAIDO HAKODATE 6 วัน 4 คืน

SKU : บิน TG_GGTJJ

เดินทาง : 8 - 13 พฤษภาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
8 - 13 พฤษภาคม 2563 55,900.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ


วันที่ 2 :
สนามบินชิโตเซะ –สวนมารุยาม่า(ชมซากุระ) -  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ


วันที่ 3 :
เมืองฮาโกดาเตะ - โมโตมาจิ  - โกดังอิฐแดง – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ 


วันที่ 4 :
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโคคุดานิ – เนินพระพุทธเจ้า - เมืองซัปโปโร


วันที่ 5 :
ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com