ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (พักซาปา 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน VJ_PVN12-VJ_PBKJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 07 – 10 ก.พ. 6312,999.-
 08 – 11 ก.พ. 63
 14 – 17 ก.พ. 6310,999.-
21 – 24 ก.พ. 63 
 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
 06 – 09 มี.ค. 639,999.-
 13 – 16 มี.ค. 63
 20 – 23 มี.ค. 63
 27 – 30 มี.ค. 63
 03 – 06 เม.ย. 6312,999.-
 04 – 07 เม.ย. 63
 11 – 14 เม.ย. 63 15,900.-
 12 – 15 เม.ย. 63
 13 – 16 เม.ย. 63
 17 – 20 เม.ย. 63 12,999.-
 24 – 27 เม.ย. 63  10,999.-
 01 – 04 พ.ค. 63 15,900.-
 03 – 06 พ.ค. 63
 05 – 08 พ.ค. 6312,999.-
 06 – 09 พ.ค. 63
 08 – 11 พ.ค. 63
 15 – 18 พ.ค. 6310,999.- 
 22 – 25 พ.ค. 63 9,999.-
 03 – 06 ก.ค. 6313,900.-
 04 – 07 ก.ค. 63
 25 – 28 ก.ค. 63
26 – 29 ก.ค. 63 
 27 – 30 ก.ค. 63
 09 – 12 ส.ค. 63
14 – 17 ส.ค. 6311,999.- 
21 – 24 ส.ค. 639,999.-  
28 – 31 ส.ค. 63 
04 – 07 ก.ย. 63 11,999.- 
11 – 14 ก.ย. 63
18 – 21 ก.ย. 639,999.-
25 – 28 ก.ย. 63
01 – 04 ต.ค. 6312,999.-
02 – 05 ต.ค. 63
03 – 06 ต.ค. 6311,999.-
08 – 11 ต.ค. 63
09 – 12 ต.ค. 63
10 – 13 ต.ค. 6314,900.-
15 – 18 ต.ค. 6311,999.-
16 – 19 ต.ค. 63
17 – 20 ต.ค. 63
20 – 23 ต.ค. 6313,900.-
21 – 24 ต.ค. 6312,999.-


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา (พักซาปา)             


วันที่ 2 :
ซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ - หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต - ไร่นาขั้นบันได - ฟานซีปัน - ตลาด LOVE MARKET


วันที่ 3 :
ซาปา - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย  


วันที่ 4 :
ฮานอย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพ


Powered by MakeWebEasy.com