ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน VJ_BT-VN005_VJ_BNJJ

เดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
10-14 เม.ย. 63   16,900.-    
11-15 เม.ย. 63 
12-16 เม.ย. 63 
13-17 เม.ย. 63 
23-27 เม.ย. 63 12,900.- 
30 เม.ย.-04 พ.ค. 63   13,900.-    
01-05 พ.ค. 63 
07-11 พ.ค. 63 
14-18 พ.ค. 63 
03-07 มิ.ย. 63 14,900.-  
18-22 มิ.ย. 63 
03-07 ก.ค. 63
12-16 ส.ค. 6313,900.-
13-17 ส.ค. 6312,900.-
10-14 ก.ย. 63
24-28 ก.ย. 63
01-05 ต.ค. 6313,900.-
08-12 ต.ค. 63
09-13 ต.ค. 63
15-19 ต.ค. 6312,900.-
23-27 ต.ค. 6313,900.-
29 ต.ค.-02 พ.ย. 63


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ • ฮานอย • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 


วันที่ 2 :
ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ชมน้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา  


วันที่ 3 :
ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย  


วันที่ 4 :
ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • วัดหง๊อกเซิน • ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ  


วันที่ 5 :
ฮานอย • กรุงเทพฯ  

Powered by MakeWebEasy.com