ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คุนหมิง...ดอกราชพฤกษ์ แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน

SKU : บิน MU_SHMUKMG19_SSJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563
23,999.-
วันที่ 8-13 มีนาคม 2563 
วันที่ 10-15 มีนาคม 2563 
วันที่ 14-19 มีนาคม 2563 
วันที่ 12-17 เมษายน 2563(สงกรานต์)  30,999.-
วันที่ 13-18 เมษายน 2563(สงกรานต์) 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง


วันที่ 2 :
ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า


วันที่ 3 :
วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง


วันที่ 4 :
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)–IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)-สะพานแก้วลี่เจียง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-อุทยานน้ำหยก


วันที่ 5 :
ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน


วันที่ 6 : วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com