ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม...ดอกสาละ จางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ตุนหวง หลานโจว 6 วัน 5 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน 3U_SH3UCTUDNH1_SSJJ

เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 29 มีนาคม-3-เมษายน 2563 33,999.- 
วันที่ 26 เมษายน-1 พฤษภาคม 2563 36,999.- 
วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2563 35,999.-
วันที่ 7-12 มิถุนายน 2563 
วันที่ 28 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ-เฉิงตู


วันที่ 2 :
เฉิงตู-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐท่องทะเลทรายสระน้ำวงพระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว


วันที่ 3 :
ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน


วันที่ 4 :
เจียอวี้กวน-จางเย่-เขาสายรุ้งตันเซี๋ย-วัดต้าฝอซื่อ-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองหลานโจว


วันที่ 5 :
กังหันวิดน้ำโบราณ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง-เฉิงตู


วันที่ 6 : เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com