ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ดอกจำปี เสินหนงเจี้ย สะพานสายรุ้ง สวนกวนอูอี้หยวน ชมซากุระบานสะพรั่ง 1 ปีมีครั้งเดียว 6 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า : บิน CZ_SHCZWUH16_SSJJ

เดินทาง : มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์อู่ฮั่น

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 12-17 มีนาคม 2563
24,999.-
 วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


วันที่ 2 :
กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก


วันที่ 3 :
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เสินหนงเจี้ย-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)-อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี


วันที่ 4 :
เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง 


วันที่ 5 :
เสินหนงเจี้ย-เมืองตันหยาง-สุสานกวนหลิง-อู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น


วันที่ 6 :
วัดกุยหยวน-สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหูถนนอาหารฮู่ปู้-กรุงเทพฯ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com