ทัวร์เวียดนามกลาง EASY WONDERFUL BANAHILL 4 วัน 3 คืน

SKU : บิน PG_CUJJ

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 18 – 21 เมษายน 2563
13,900.-
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 14,900.-
14 – 17 พฤษภาคม 2563 
17 – 20 พฤษภาคม 2563 13,900.-
 21 – 24 พฤษภาคม 256314,900.-
24 – 27 พฤษภาคม 2563 
28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,900.-
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 14,900.-
03 – 06 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 
06 – 09 มิถุนายน 2563  12,900.- 
18 – 21 มิถุนายน 2563 14,900.-
25 – 28 มิถุนายน 2563 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - วัดเจดีย์เทียนมู่ - ช้อปปิ้งตลาดตองบา – ล่องเรือมังกร


วันที่ 2 :
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เทือกเขาบาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์


วันที่ 3 :
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ดานัง


วันที่ 4 :
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ 


Powered by MakeWebEasy.com