ทัวร์จีน เฉิงตู ส้มเขียวหวาน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์หมีแพนด้า 5 วัน 3 คืน

SKU : บิน MU_CSCTUMU09_SSJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
14,899.-
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 
วันที่ 23-27 มีนาคม 2563  
วันที่ 31 มีนาคม-04 เมษายน 2563  
วันที่ 07-11 เมษายน 2563  16,899.-
วันที่ 20-24 เมษายน 2563  15,899.-
วันที่ 07-11 พฤษภาคม 2563  14,899.-
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563  
วันที่ 04-08 มิถุนายน 2563  15,899.-
วันที่ 13-17 มิถุนายน 2563  
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 
 วันที่ 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ :
* ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท
* ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


วันที่ 2 :
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี-ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว


วันที่ 3 :
อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเวียนอุทยาน)-ชวนจู่ซื่อ


วันที่ 4 :
ชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เฉิงตู 


วันที่ 5 :
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ-ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com